Спешни консултации
При спешност, търсете дежурната сестра на тел: (032) 602 298 - денонощно.
Местоположение
Клиниката по клинична хематология се състои от две звена:
Приемно-консултативен блок
(прегледи и амбулаторно лечение)
бул. "Васил Априлов" 15А,
ДКЦ „Свети Георги”, блок 7, ет. 3
Вход на ДКЦ „Свети Георги”
Клиничен стационар
(болнично лечение)
бул. "Васил Априлов" 15А, ет. 3,
"Клиника по клинична хематология"
Вход на "Клиника по клинична хематология"
Удобен градски транспорт
автобуси: N6, N17, N24, N113, N222
Удобно паркиране
Медицинският комплекс разполага с платен паркинг. Пациенти и техни близки ползват паркинга безплатно, като за целта се иска талон за безплатно паркиране от приемния кабинет на клиниката.
Кабинети и отделения
Приемен кабинет
адрес: 
ДКЦ "Св. Георги", ет. 3, каб. 37

приемно време:
пон. - петък: 7:30 - 13:30 ч.

телефон:
(032) 602 204 
СЕКТОР ЗА СТВОЛОВОКЛЕТЪЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
адрес: 
ДКЦ "Св. Георги",
ет. 3, каб. 37

приемно време:
пон. - петък: 7:30 - 13:30 ч.

телефон:
(032) 602 204 
Сектор за вродени хемолитични анемии
адрес:
ДКЦ "Св. Георги", ет. 3

приемно време:
пон. - петък: 7:30 - 13:30 ч.

телефон:
(032) 602 216
Сведения за пациенти
Вашите близки могат да се осведомят от лекуващия лекар, всеки ден от 10:30 до 13:30 ч., а през останалото време - от 13:30 до 19:30 ч., могат да търсят дежурния лекар. 

Моля, обърнете внимание, че от съображения за подаване на вярна и точна информация, и за опазване на личните данни на пациентите, единствено лекуващия и дежурния лекар са упълномощени да дават информация за пациентите.
Свиждания с пациенти
При нормална епидемиологичната обстановка, графикът на свиждания е всеки ден, 16:30 -19:30 ч. Свиждания извън този график се позволяват с разрешение от началник-клиника или от дежурния лекар.

По въпроси свързани със свижданията, може да се обръщате към дежурната сестра на тел. (032) 602 421, всеки ден, 13:30 - 19:30 ч.
Научно сътрудничество
По въпроси за научно и професионално сътрудничество с Клиниката по клинична хематология, моля, свържете се с началника на клиниката.
Кариери
Клиниката обявява текущите работни места на сайта на УМБАЛ "Св. Георги", в страницата "Актуално": unihosp.com/?menu=current-news.
Непоискани търговски съобщения
Непоискани търговски съобщения и други рекламни предложения отправяйте към централата на УМБАЛ "Свети Георги":
unihosp.com/?menu=contacts