Представяне
Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив, предлага първокласна диагностика и лечение на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания по следните направления:
 • Клинична пътека N241. Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания ...прочети
 • Клинична пътека N242. Диагностика и лечение на левкемии ...прочети
 • Клинична пътека N243. Диагностика и лечение на лимфоми ...прочети
 • Клинична пътека N244. Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии ...прочети
 • Амбулаторна процедура N06. Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания ...прочети
 • Амбулаторна процедура N07. Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания ...прочети
 • Амбулаторна процедура N08. Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия ...прочети
Накратко, клиниката се занимава с лечение на следните заболявания:
 • остра миелобластна левкемия
 • остра лимфобластна левкемия
 • хронична миелогенна левкемия
 • хронична лимфоцитна левкемия (вкл. пролимфоцитна)
 • косматоклетъчна левкемия
 • миеломна болест и др. плазмоклетъчни дискразии
 • злокачествени (малигнени) неходжкинови лимфоми (всички видове индолентни и агресивни)
 • болест на Ходжкин
 • миелодиспластични синдроми
 • миелопролиферативни заболявания
 • вродени и придобити хемолитични анемии
 • вродени и придобити хеморагични диатези (тромбоцитопении, хемофилии, вторичен ДИК синдром, вазопатии, редки видове хеморагични диатези)
 • тежки  недоимъчни анемии (витамин В12 дефицитни, фолиевонедоимъчни)
 • тежки вторични хипохромни анемии
 • апластична анемия
Клиниката поддържа следните регионални звена:
 • Регионален център за диагностициране, лечение и проследяване на пациенти с вродени коагулопатии и хемолитични анемии
 • Регионален сектор за автоложни трансплантации (един от трите в цялата страна)
Клиниката е с отлична акредитационна оценка.

Пациентите ползват услугите на клиниката след направление от личен лекар или от специалист, по горепосочените клинични пътеки.

Първата стъпка на лечение е прегледа от приемащия лекар. Приемащият лекар препотвърждава вече поставената диагноза чрез преглед и изследвания, преценява дали да назначни амбулаторно или болнично лечение, и назначава лекуващ лекар, който да продължи грижата за пациента. Повече за първоначалния диагностичен преглед можете да научите от Диагностика.
Капацитет
 • клиничен стационар с над 50 легла
 • сектор за хипо и аплазийни състояния с 10 легла
 • сектор за стволовоклетъчна трансплантация с 4 бокса
 • лабораторен блок за събиране, съхраняване и преливане на хемопоетични стволови клетки
 • кабинет за костномозъчни биопсии
 • кабинет за диспансерно наблюдение и проследяване на пациенти с хематологични заболявания
 • 2 манипулационни
 • 3 лекарски кабинета
 • рапортна зала
 • лекарски и сестрински дежурни стаи
Чуждестранни пациенти
Клиниката обслужва чуждестранни пациенти, като по-голямата част от лекарския персонал говори английски език. За чуждестранни пациенти извън ЕС, важи ценоразписа на УМБАЛ "Св. Георги".
Научна дейност
Секцията е в процес на разработка
...
История
Клиника по клинична хематология води началото си от 1968 г., когато към III клиника по вътрешни болести се отделя сектор с 18 легла. Първите хематолози работили в сектора са д-р И. Балтов, д-р В. Кирова, д-р В. Вакрилов, д-р К. Пенчева, д-р И. Христова, д-р Жанет Грудева, д-р Ст. Горанов.

През месец декември 1989 г. секцията се обособява като самостоятелна клиника към Първа катедра "Вътрешни болести" със 35 легла, с ръководител проф. д-р К. Атанасов, дмн.

По-късно ръководители на клиниката са проф. д-р И. Карастанев, дмн; проф. д-р И. Кърнолски, дмн; проф. д-р Стефан Горанов, дмн, а от 2017 г. и досега – проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дм.
Отличия и важни моменти
-
Новини
Секцията е в процес на разработка
Дарителски и доброволчески инициативи за онкоболните
Даряване на стволови клетки
Българското сдружение на болните от лимфом и Националната кампания в подкрепа на донорството поддържат инициатива за даряване на стволови клетки. Транпслантирането на стволови клетки е животоспасяващо лечение за пациенти с различни заболявания на кръвта като левкемии, лимфоми и други. Първоначално пациентите получават висока доза химио и/ или лъчетерапия, за да се унищожи болният костен мозък. После периферни стволови клетки се вливат в кръвта на пациента  чрез обикновена венозна система. Влетите периферни стволови клетки се размножават и дават началото на нов, здрав костен мозък.

Всяка година, стотици възрастни и деца в България се нуждаят от трансплантация на стволови клетки – процедура, която може да бъде единствения им шанс за оцеляване. Въпреки, че някои пациенти с левкемия и други видове рак на кръвта имат генетично идентични фамилни членове, които могат да бъдат донори, около 70% от пациентите нямат такива. Тези пациенти са  зависими от намирането на неродствен съвместим донор, който желае да дари стволови клетки.

Болестите, които се лекуват чрез трансплантация на стволови клетки включват: остри левкемии, хронични левкемии, миелодиспластичен синдром, нарушения на стволовата клетка, миелопролиферативни заболявания, лимфопролиферативни заболявания, нарушения на фагоцитите, вродени нарушения на тромбоцитната функция, вродени метаболитни заболявания, вродени аномалии на еритроцитите, вродени имунни заболявания, заболявания на плазматичните клетки.

Научете какво включва медицинската процедурата по даряването на стволови клетки, какви са изискванията и как можете да заявите желание за донорство, от следните страници:
Дейност на сдружение „Спри рака“
Сдружение "Спри рака“ (stopcancer.bg) е неправителствено сдружение в помощ на пострадалите от най-тежката диагноза - рак, чрез организирането и провеждането на поредица от благотворителни събития в Пловдив и страната за набиране  и предоставяне на средства за оборудване, ремонт и консумативи в клиниките и отделенията по клинична хематология, за стипендии на лекари-специализанти в областта на клиничната хематология, за научни открития и разработки в клиничната хематология. Мероприятията на сдружението можете да следите от тяхната Фейсбук страница.