Методика на лечение
Амбулаторното лечение представлява лечение, при което идвате за необходимите медицински процедури в клиниката, без да лежите в болница.

То се състои в:
  • прием на лекарства
  • високодозирана химиотерапия чрез системи (вливки) по схема (прицелна терапия с биотехнологични молекули) и моноклонални антитела
  • автоложна стволово-клетъчна трансплантация (трансплантация на хемопоетични стволови клетки)
  • проследяване (контролни прегледи и изследвания)
Клиниката единствено не извършва алогенна трансплантация, която изисква много специална подготовка и апаратура, и се прилага в малко хематологични клиники въобще по света.

Обикновено лечението започва с началния диагностичен преглед и изследвания.

След тях, най-вероятно лекуващият лекар ще ви назначи прием на лекарства и евентуално автоложна стволово-клетъчна трансплантация (повече за стволово-клетъчната трансплантация можете да научите на lymphom-bg.com/?p=387).

Следва химиотерапия чрез системи (вливане на лекарства директно в кръвта, по венозен път) по схема. (Повече за принципите на химиотерапията: himioterapia-varna.com/principi.html.)

Лечебните процедури са съпътствани от редовни  контролни прегледи и изследвания. 
Избор на екип
Клиниката не предлага избор на екип. Приемащият лекар ще ви назначи лекуващ лекар.
Експериментални методи на лечение
Можете да следите за експериментални методи на лечение в търсачката за клинични изследвания findmecure.com (En).

Ценоразпис

Разходи за лечение
Всички разходи (прегледи, изследвания, процедури, манипулации, операции, лекарства, болнични консумативи, специализирани болнични грижи и др.) за диагностика/ амбулаторно лечение/ болнично лечение/ следболнично лечение на хематологични заболявания се покриват напълно от Здравната каса за пациентите с непрекъснати здравноосигурителни права, след като са били насочени към клиниката по съответните клинични пътеки. 
Ценоразпис
За пациенти извън клиничните пътеки, за пациенти с прекъснати здравноосигурителни права и за чуждестранни пациенти извън ЕС, важи ценоразписа на УМБАЛ "Св. Георги".
Съвети при лечение
Можете да се запознаете с общите предписания при лечението на хематологични заболявания от Ръководството за пациента (pdf) на Българското сдружение на болните от лимфом.

Чрез американската платформа patientslikeme.com можете да си водите онлайн дневник и да сравните данните на състоянието ви с данните на други пациенти със същата диагноза и със същата или различна схема на лечение.