Ценоразпис

Разходи за лечение
Всички разходи (прегледи, изследвания, процедури, манипулации, операции, лекарства, болнични консумативи, специализирани болнични грижи и др.) за диагностика/ амбулаторно лечение/ болнично лечение/ следболнично лечение на хематологични заболявания се покриват напълно от Здравната каса за пациентите с непрекъснати здравноосигурителни права, след като са били насочени към клиниката по съответните клинични пътеки. 
Ценоразпис
За пациенти извън клиничните пътеки, за пациенти с прекъснати здравноосигурителни права и за чуждестранни пациенти извън ЕС, важи ценоразписа на УМБАЛ "Св. Георги".